گروه مشاوره و انتخاب رشته استاد علیرضا شفیعی دیگر در موسسه بنیان رهجوی دانش حضور ندارد و هیچ گونه نظارتی بر این وسسه ندارد جهت استفاده از مشاوره استاد علیرضاشفیعی عدد 5 را به 500046500 پیامک کنید


جدیدترین ویدئوهای سایت

انتخاب رشته معجزه آسا و استعلام کارنامه هایی که با رتبه های نا مناسب در بهترین دانشگاه ها قبول شدند
فیلم همایش انتخاب رشته (انتخاب رشته معجزه آسا)
انتخاب رشته اصولی و حرفه ای کنکور سراسری
منوی سمت چپ