انتخاب رشته معجزه آسا و استعلام کارنامه هایی که با رتبه های نا مناسب در بهترین دانشگاه ها قبول شدند

انتخاب رشته حرفه ای و معجزه آسا

در این فیلم کارنامه های انتخاب رشته که به عنوان رزومه نشان داده ایم را استعلام می کنیم و به شما آموزش می دهیم چونه باید از کارنامه استعلام گرفت علیرضا شفیعی در انتخاب رشته معجزه می کند

 

منوی سمت چپ