انتخاب رشته اصولی و حرفه ای کنکور سراسری

در انتخاب رشته رهجوی دانش چه اتفاقی رخ می دهد که داوطلبان با رتبه های نا مناسب در بهترین دانشگاه ها قبول می شوند!!!!!

در این فیلم به شما نحوه استعلام کردن کارنامه هایی را که به عنوان رزومه ارائه کرده ایم را نشان می دهیم

منوی سمت چپ