ثبت نام به اتمام رسیده است

ثبت نام به اتمام رسیده است

به دلیل تقاضای زیاد

ثبت نام ما به اتمام رسیده است

و دیگر ظرفیت پذیرش نداریم

 

ا

توجه: گر قبلا با مبلغ 200 هزار تومان رزرو کرده اید

و دیگر ادامه مبلغ را پرداخت نکرده اید

داوطلب انصرافی محسوب می شوید و مبلغ پیش پرداخت شما بازگردانده می شود

منوی سمت چپ