فیلم استعلام کارنامه های انتخاب رشته

از آنجایی که ما در انتخاب رشته معجزه می کنیم و برای همه تعجب آور و شگفت انگیز است که چگونه داوطلب با رتبه بالای 30 هزار توانسته رشته های تاپ دانشگاه های دولتی  تهران را قبول شود استعلام کارنامه های سال گذشته را برای شما گذاشته ایم که حقانیت کار خود را اثبات کنیم

تمام کارنامه ها دارای شماره شناسنامه و شماره داوطلبی هستند و شما به راحتی می توانی با مراجعه به سایت سازمان سنجش قسمت اعلام نتایج و در نهایت  نتیجه نهایی کنکور همان سال با وارد کردن شماره شناسنامه و شماره داوطلبی و سال تولد داوطلب کارنامه و رشته قبولی او را مشاهده کنید 

تمام کارنامه ها در فیلم های زیر آمده است و می توانید معجزه انتخاب رشته کشور را مشاهده کنید 

 

منوی سمت چپ