رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

گروه مشاوره استاد علیرضا شفیعی در امر انتخاب رشته فقط محدود به انتخاب رشته و چیدمان رشته ها نیست بلکه این مؤسسه با بکار گیری تیمی 40 نفره ار کارشناسان سازمان سنجش و مشاورین مجرب و برگزاری جلسات دائم با مدیران دانشگاه های کشور اطلاعات ضروری که قالباً دسترسی به آنها سخت می باشد از قبیل قیمت شهریۀ هر دانشگاه مصافت دانشگاه تا محل زندگی شما یا دارا بودن امکاناتی همچون خوابگاه و ..... را در هنگام انتخاب رشته در اختیار دانش آموزان قرار می دهد

که بخشی از این اطلاعات داخل سایت نیز می باشد

ISC برگرفته از آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب 

 

1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

3

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

4

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

5

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

6

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

7

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

8

انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

9

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

10

دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج))

11

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

12

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

13

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

14

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

15

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

16

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

17

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

18

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

19

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

20

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

21

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

22

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

23

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

24

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

25

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

26

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

27

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

28

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

29

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

30

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

31

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت

 

 

 

 

منوی سمت چپ