شهریه و هزینه دانشگاه های خودگردان

شهریه و هزینه دانشگاه های خودگردان

گروه مشاوره استاد علیرضا شفیعی در امر انتخاب رشته فقط محدود به انتخاب رشته و چیدمان رشته ها نیست بلکه این مؤسسه با بکار گیری تیمی 40 نفره ار کارشناسان سازمان سنجش و مشاورین مجرب و برگزاری جلسات دائم با مدیران دانشگاه های کشور اطلاعات ضروری که قالباً دسترسی به آنها سخت می باشد از قبیل قیمت شهریۀ هر دانشگاه مصافت دانشگاه تا محل زندگی شما یا دارا بودن امکاناتی همچون خوابگاه و ..... را در هنگام انتخاب رشته در اختیار دانش آموزان قرار می دهد

که بخشی از این اطلاعات داخل سایت نیز می باشد.

منوی سمت چپ