انتخاب رشته حرفه ای با بدترین رتبه

چطور میشه با یک رتبه نا مناسب در یک دانشگاه حرفه ای قبول شد؟؟؟

آیا انتخاب رشته فقط چیدمان رشته ها است؟

این فیلم را حتما نگاه کنید 

معجزه آسا ترین انتخاب رشته 

منوی سمت چپ