خدمات ما

مشاوره و برنامه ریزی درسی

مشاور تحصیلی قیمت هر دوره 500/000 تومان

خدمات آن به شرح زیر میباشد

درکنار گروه مشاوره و برنامه ریزی استاد علیرضا شفیعی و با دریافت  کاربردی ترین برنامه  های مطاللعاتی  و مشاوره های انگیزشی  با استقامت به اهداف  خود نزدیک می شوید.

ماهانه  دوبار مشاوره حضوری با استاد و گروه مشاوره تخصصی

سه تماس در هر هفته و نظارت دقیق  بر اجرای برنامه

برگزاری  ازمون های جمع بندی و ماهانه طبق  برنامه و صلاح دید مشاور


مشاوره و برنامه ریزی مخصوص دانش اموزانی شهرستان

جامع و کاربردی ترین برنامه ریزی کنکور

تماس  های مداوم  توسط مشاورین ارشد و استاد علیرضا شفیعی

ارسال برنامه درسی از طریق ایمیل


برگزاری کلاس های نکته و تست

برگزاری کلاس های نکته و تست با حضور برترین اساتید کنکور.....


به ما سر بزنید اینجا کلی چیز خوب داریممنوی سمت چپ