ثبت نام انتخاب رشته سراسری 1399

داوطلب گرامی جهت ثبت نام در انتخاب رشته سراسری 1399

ابتدا فیلم توجیهی زیر را با دقت تماشا کنید

 

سپس از یکی از درگاه های زیر وارد شوید

مبلغ کل انتخاب رشته 1.250.000 تومان است 

1- چنانچه داوطلبی هستید که تا به امروز هیچ مبلغی پرداخت نکرده اید و قصد ثبت نام اولیه و قطعی را دارید از درگاه اول وارد شوید

2- چنانچه جز داوطلبانی هستید که قبلا برای انتخاب رشته با مبلغ 200هزار تومان رزرو کرده اید از درگاه دوم وارد شوید و ادامه مبلغ را پرداخت کنید

 چنانچه داوطلبی هستید که تا به امروز هیچ مبلغی پرداخت نکرده اید و قصد ثبت نام اولیه و قطعی را دارید از درگاه زیر وارد شوید

 

چنانچه جز داوطلبانی هستید که قبلا برای انتخاب رشته با مبلغ 200هزار تومان رزرو کرده اید و قصد ثبت نام قطعی و پرداخت الباقی مبلغ را دارید از درگاه زیر وارد شوید

 

منوی سمت چپ