مدرسه و آموزشگاه های هماهنگ

در شهر تهران مرکز آموزشی از جمله مدارس و یا آموزشگاه هایی هستند که مستقیم زیر نظر بنیاد علمی آموزشی شفیعی فعالیت می کنند جهت شناسایی این مراکز با موسسه تماس بگیرید

021-62999006

مراکز رسمی  و دارای مجوز رسمی از سازمان آموزش و پرورش که تحت پوشش بنیاد هستند و برنامه ریزی و خدمات آنها توسط استاد علیرضا شفیعی انجام می شود

 

 

منوی سمت چپ