رزومه انتخاب رشته گروه علیرضا شفیعی

آموزش نحوه صحیح استعلام کردن نتایج کارنامه ها

 

 

این فقط بخشی از رزومه انتخاب رشته سال قبل است

به رتبه داوطلبان و رشته قبولی آنها دقت کنید

شماره شناسنامه و کدپیگیری و شماره داوطلبی افراد درج شده است که بتوانید از طریق سایت سازمان سنجش استعلام بگیرید

حتما تعجب می کنید. اما این از فواید انتخاب رشته با گروه علیرضا شفیعی است.

این رزومه معجزه انتخاب رشته درست و اصولی است

رتبه هایی که امکان ندارد بتوانند در چنین دانشگاه هایی قبول شوند و فقط ما با فنون حرفه ای انتخاب رشته می توانیم این کار را انجام دهیم

تمام کارنامه های بالا قابل استعلام از سایت سازمان سنجش و آموزش کشور هستند

فیلم استعلام تمام کارنامه ها در پایین موجود است

استعلام تمام کارنامه های بالا را می توانید در پایین مشاهده کنید و طبق همین روال شماهم در سایت سازمان سنجش استعلام بگیرید

 

در صورت تمایل به ثبت نام در انتخاب رشته بنیاد علمی و آموزشی شفیعی

از طریق زیر اقدام بفرمایید

منوی سمت چپ