دانلود فایل های آموزشی

۱۰۸۶ دانلود
رایگان
6.41 مگابایت
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
رزومه طلایی انتخاب رشته بنیان رهجوی دانش (گروه مشاوره و انتخاب رشته علیرضا شفیعی) تمام کارنامه ها دارای شماره شناسنامه و شماره داوطلبی هستند و می توانی با مراجعه به سایت سازمان سنجش آنها …
۳۲۶ دانلود
رایگان
6.03 مگابایت
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفحات طلایی و مباحث احتمالی رشته تجربی
۱۶۷ دانلود
رایگان
4.14 مگابایت
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفحات طلایی و مباحث احتمالی رشته ریاضی
۱۹۶ دانلود
رایگان
4.9 مگابایت
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفحات طلایی و مباحث احتمالی رشته انسانی
۵۳۱ دانلود
رایگان
7.51 مگابایت
۱۱ خرداد ۱۳۹۵
کاتالوگ اردوی نوروزی
منوی سمت چپ